Welcome to visit daejin trade co.!!!                     

    

                                                    

                    회  사  소  개    /     수  출  절  차     /    수  출  매  입  차  량   /   수  출  차   후  기

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

                    

                   사업자등록번호: 514-21-80338   김 상 도.  휴대폰 : 010-7326-1350, 전화 : 053-654-1350, 팩스 : 053-295-8613
                  사업장 소재지. 대구광역시 남구 대명 3동 2559-20 ,  인천사무실. 인천광역시 연수구 능허대로 192 송도유원지내