Welcome to visit daejin trade co.!!!                     

    

                                

 회사 소 개 /  수 출 절 차   /  수 출 매 입 차 량 / 찾 아 오 시 는 길수출차 후기

 

      

     

    

  저희 홈페이지에 찾아주셔서 감사합니다.

  항상 고객님의 이익을 고려하여 성심껏 답변해 드리겠습니다.

  많은 관심과 문의 바랍니다.

  여러분과 함께 달리는 대진 무역이 되도록 노력하겠습니다.

                    

                        사업자등록번호: 514-21-80338   김 상 도
          휴대폰 : 010-7326-1350, 전화 : 053-654-1350, 팩스 : 053-295-8613
 대구 남구 대명 3동 2278-8 대명아트내 대진무역. E-mail : sang6128@naver.com